Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बसन्त लिम्बु


बसन्त लिम्बु


बसन्त लिम्बु
कार्यालय सहयोगी

शाखा राहदानी शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9842156289
ठेगाना राजारानी ६ धनकुटाChaubise R.M. 6, धनकुटा
बहाल मिति N/A