Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

दिनेस साम्पाङ्ग


दिनेस साम्पाङ्ग


दिनेस साम्पाङ्ग
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sampang1d2019@gmail.com
सम्पर्क 9842149944
ठेगाना इटहरी- २ सुनसरी02, सुनसरी
बहाल मिति २०७४ बैशाख ३