Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

दिनेस साम्पाङ्ग


दिनेस साम्पाङ्ग


दिनेस साम्पाङ्ग
नायब सुब्बा

शाखा राहदानी शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sampang1d2019@gmail.com
सम्पर्क 9842149944
ठेगाना इटहरी- २ सुनसरी02, सुनसरी
बहाल मिति २०७४ बैशाख ३