Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय राजारानी, धनकुटा

चौविसे गाउँपालिका

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 सुरेन्द्र खड्का सुरेन्द्र खड्का का.मु. शाखा अधिकृत 9842070477
khadkasurendra2027@gmail.com
2 दिनेस साम्पाङ्ग दिनेस साम्पाङ्ग नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9842149944
sampang1d2019@gmail.com
3 जीवन कट्टेल जीवन कट्टेल सहायक लेखापाल लेखा तथा प्रशासन शाखा 9842070070
4 बिष्णु प्रसाद गाैतम बिष्णु प्रसाद गाैतम कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9866796682
babg2019@gmail.com
5 बसन्त लिम्बु बसन्त लिम्बु कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9842156289
6 aaorajarani aaorajarani
aaorajarani@moha.gov.np
7 राजु कुमार श्रेष्ठ राजु कुमार श्रेष्ठ 9842596001
shrestharaju488@gmail.com